Möte Årsta Havsbad Samfällighet, Kommunpolis och Haninge kommun.

Datum/plats: Onsdag 1 Juli, kl. 16:00 Föreningsgården Årsta Havsbad

Närvarande

Haninge kommun

Klas Sandberg, tf. chef Kultur- och fritidsförvaltningen Mehmet Yildiz, tf. Områdeschef Syd Kultur- och fritidsförvaltningen

Lokalpolisområde Haninge / Nynäshamn

Ylva Thomasson, Inspektör

Årsta havsbad Samfällighet

Bo Holmberg tf. vice ordförande

Per Hållnissa tf. Ledamot

Ola Ramqvist tf. Ledamot

Benny Brandefalk Suppleant

Mötet inleddes med en visning av Årsta Havsbad badplats med bryggor.

ÅHS Styrelse beskrev de problem som finns i ÅHS som också beskrivs i den skrivelse som vi publicerat nedan, 

”Hjälp Årsta Havsbad att garantera säkerheten”. 

Om samfällighetens personal kan tömma soporna vid bestämda tider så kan kommunens väktare komma hit samtidigt för ökad trygghet, det beställs minst 24 timmar innan. 

Mehmet Yildiz föreslår att kommunens egna sommarungdomar kommer hit under nästa sommar och hjälper till med sophanteringen samt städning av baden och parkeringarna. Samfälligheten

behöver hålla med arbetsledare för dessa ungdomar och säkerställa att de har meningsfulla arbetsuppgifter och arbetar hela tiden. I april bestäms sommarungdomar för kommunen. Samfälligheten behöver planera detta med kommunen innan april 2021. 

Kommunens fältassistenter kan kontaktas när det är ungdomsgäng

som stökar och skapar otrygghet. Det finns möjligheter att ringa och kalla på dem vid behov.

Klas Sandberg tog upp avtalet som finns mellan Kommunen och Årsta Havsbads Samfällighet. Samfälligheten får viss ersättning för underhåll av bad och parkering. Avtalet är från 1985 och behöver uppdateras.

Vid felparkerade bilar vid utryckningsvägar så är det 112 som gäller och likaså när bussar får åka på trottoarer när besökare parkerar på gatan. Klas Sandberg informerar trafikenheten på kommunen för ökad bevakning på Årsta Havsbadsvägen vid varma sommardagar.

Bo Holmberg överlämnade skrivelsen ”Hjälp Årsta Havsbad att garantera säkerheten”. 

Skrivelsen är en kort beskrivning över situationen som vi upplever i Årsta Havsbad och vårt behov av hjälp och stöd för att kunna hantera de problem som vi har i området.

Uppföljning och utvärdering vid nytt möte i mitten på juli.