Dokumentationen från Svenska Livräddningssällskapet har inte levererats.

Förhoppningsvis kommer den under nästa vecka.

Alltså är hopptornsdelen av bryggan fortsatt avstängd tills vidare.

Så ett förtida tack till alla ni årstabor som hjälper våra badgäster under helgen.

Allt för att undvika fler incidenter vid badet.