Under ledning av en representant för Svenska Livräddningssällskapet, genomfördes under gårdagen bottenundersökningar runt hopptornets trampolin.

Hopptornsplattformen kommer att tills vidare avstängd i avvaktan på skriven rapport från svenska Livräddningssällskapet.

Rapporten förväntas innehålla förslag till åtgärder, vilka skall förbättra säkerheten runt hopptornsplattformen