Många påtalar att det är ett stort antal besökare vid badet dessa varma dagar vilket innebär att vi måste förstärka insatserna.

Styrelsen kommer att kontinuerligt se över situationen i badparken.

Till exempel är sopkärlen överfulla och ytterligare sopkärl måste köpas in snarast samt en extra sopcontainer beställs för resten av sommaren. Våra gubbs som arbetar jour under helgerna kommer att tömma sopkärlen både morgon och kväll.

Sommar-ungdomarna arbetar måndag till fredag och får prioritera stranden framöver.   

Alla i samfälligheten får och bör anmäla till polisen om det t.ex eldas trots eldningsförbud.  Men det är viktigt att anmälan är skriftlig om det inte är en akut situation som kräver utryckning och som då anmäls via telefon. Anmälan kan handla om brott mot den lokala ordningsstadgan, alltså eldning, camping, störande beteende, skadegörelse och parkeringskaoset på Årsta Havsbadsvägen.

Skyltar om eld-, camping- och hästförbud finns vid nedgångarna till badparken och närmare stranden finns skyltar om hundförbud.

Hela Årsta Havsbad fylls också på med bilar som parkerar där det finns plats och försvårar framkomligheten för räddningstjänst vid tillbud och olyckor och det vittnas om att man är tvungen att köra på trottoaren för att komma fram. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Styrelsen har kontakt med företaget som sköter våra parkeringar. Vår lokala vägar ingår också i deras arbetsområde. De har ökat bemanningen och jobbar för fullt. Kommunens bolag vilket ansvarar för Årsta Havsbadsvägen har också ökat sin aktivitet då det råder parkeringsförbud  på Årsta havsbadsvägen

Vi har  haft kontakt med polisen och redogjort för problemen i badparken med eldning, grillning, och camping. Men även vår oro över att man inte respekterar avstängningen av hopptorns delen på nya bryggan.Även trafikkaoset har vi informerat om.

Vi hoppas att det kan resultera i tätare besök av polisen i förebyggande syfte. 

Styrelsen kommer också att skriva till kommunen och informera om vår situation för att ingen ansvarig tjänsteman och/eller politiker ska sväva i okunnighet om det ansträngda läget i Årsta Havsbad.

Polisanmälan ring 11414 eller e-posta på www.polisen. se  


Maila också gärna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. vid extraordinära iaktagelser.