Under morgonen kommer våra "gubbs" att fysiskt stänga av hopptornsdelen av badbryggan.

Svikten kommer att tas bort, stegarna lyftas ur vattnet, hopptornet avspärras.

Så kommer det att vara tills dykningar genomförts.

Detta kommer att ske måndag eftermiddag/kväll.

Kontakt har tagits med polisen i Haninge,

Kontakt har även tagits med den drabbade familjen.

Det är absolut förbjudet att tills vidare använda hopptornsdelen!!!

Därför alla ni vuxna,ungdomar,barn som badar vid stora badet.

Respektera detta förbud!

Hjälp varandra att påminna om detta!

Vi vill inte ha en olycka till!