Expeditionen vid Torget kommer att vara öppen 18.00 -19.00.

Onsdagarna 17.e juni, 24.e juni, 1:a juli, 8:e juli, 15:e juli, 22:a juli,

29.e juli och 5:e augusti.