Från idag måndag den 8:e juni och 11 veckr framåt kommer vi att ha ett antal ungdomar i arbete med att sköta om vårt Årsta.

Under första veckan kommer de att som mest vara tre i arbete (skolorna slutar för flera under denna vecka), men under nästa vecka det dubbla.

Hålla stora stranden fin, röja sly, klippa gräs, måla när väderleken medger och så vidare.

Ungdomarna kommer att arbetsledas av frivilliga krafter, vilka sin tur kommer att ha vår tillsynsman Kenneth samt "gubbs" som stöd.