Säkerhetsdykning har genomförts idag vid alla bad och båtbryggor. Det kommer att ske en dykning till i mitten av sommaren