bajamaja

Kommunen kommer att se till att bajamajorna töms, städas och att desinfektions tvål  fylls på tisdagar, torsdagar och lördagar V24-V35.