soptunna

Med anledning av att kärl vid våra återvinningsstationer i Karlslund och Torget bakom affären ofta är överfyllda har jag varit i kontakt med FTIAB. Från och med denna vecka kommer tömning av behållarna för kartong att utökas till 3 gånger per vecka, måndag, torsdag och lördag. Behållare för plast utökas till 2 gånger per vecka, måndag och torsdag.