Skriv ut

stopgubbe

Vid östra Torglängan har en hinderstolpe satts upp för att hindra infart via tomtmark till Materialgårdsvägen. Öppningen är till endast för hyresgäster till Torglängorna samt fotgängare. ”Genvägen” över tomtmark har nyttjats av många bilar och tunga fordon och haft till följd att marken skadats.

För att med bil nå fastigheter på Materialgårdsvägen ska man använda Materialgårdsvägens infart lite längre österut. Här finns sedan länge en vägskylt, återvändsgata, samt information om att vändplan saknas.

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida