STÄMMAN INSTÄLLD       

Med hänsyn till den rådande corona-pandemin har styrelsen beslutat ställa in stämman den 21 april. Vi siktar på att genomföra årets stämma under juni månad. Ny kallelse till stämman kommer att skickas ut senast två veckor före föreningsstämman. Tid och plats kommer också att anslås på anslags-tavlor samt på hemsidan.

 Styrelsen i Årsta Havsbads Samfällighet

inteOK