ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGs

ÅRSMÖTE 2020

äger rum tisdagen den 21 april kl 18.30 i Fredrika Bremergymnasiets aula, Haninge

Motioner ska vara inkomna senast den 31 januari 2020 till

ÅHS,

Box 32 Torget

137 97 Årsta Havsbad

megafongubbe