- efter genomlysing av vårt avtal med P-service beslutades att konkurrensutsätta detta. P-service var inte villiga att leverera den statisik styrelsen önskade över framför allt badparkeringen. Ett antal offerter har gåtts igenom och nytt avtal har tecknats. From 1/9 övertas Nokas ansvaret för övervakningen av våra parkeringar. Vi får ett bättre avtal samtidigt som Nokas och ansvara för Åh-vägen vilket bör medföra att man är nogrannare med att besöka området. Det bör förbättra situationen på Åh-vägen under varma sommardagar.

 

- Lekplatsen är besiktigad och flera av ställningarna har tyvärr undermåliga fundament. Vi har inte utrymme i budget för det i år.Därav tas dom felaktiga ställningarna bort och återsätts inför nästa säsong då vi både har budget för det och kan säkerställa att dom blir godkända ur säkerhetsperspektiv.

 

- Flera bryggor/stränder har kompletterats med både larminstruktioner samt "förlängda armen". Detta efter att säkerhetsbesiktningar gjort med Sv Livräddningssällskapet.

- Beslutades att alltid deponera 1 ex av Havsbladet i kommunens föreningsarkiv att bevaras för framtiden.