Rättelse Verksamhetsberättelse

 Sid 7 – Drift och administration, stycke 4:

Korrekt text skall vara:

Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Våra adjungerade medlemmar, som styrelsen anlitar för olika uppdrag erhåller även de 150 kr/timme i arvode.

 

Här är kallelsen till stämman.

Kallelse2019