Utdrag ur protokoll december 2018

-Trappan vid Fregattvägen är på plats. Arbetet är dock inte korrekt utfört och styrelsen har inte slutgodkänt den. Kommunens entreprönar anmodas åtgärda påtalade brister.

-Dagvattenledningar och brunnar är filmade och dokumenterade. Detta skall nu sparas digitalt för att underlätta underhållet framöver.

-- Områdets träd är nu dokumenterade och en åtgärdslista har tagits fram i samråd med en arborist. Initialt börjar vi med de träd som våra gubbs kan ta ner. Det är endast skadade och sjuka träd som ska tas ner. Slyröjning har påbörjats i områrdet Idrottsvägen/Badvägen

--Ovk besiktning är genomförd av restaurangen.

- Vägar har sladdats inför vintern. Sandas löpande.