- Parkeringen vid Skogsråstigen är nu färdig. Den kommer dock vara blockerad under vintern för att undvika parkering av stulna bilar samt dumpning av sopor.

- Vägbom Idrottsvägen sattes upp för ett antal år sedan för att minska hastigheten på raksträckan. Den fungerar dock inte då den ställs upp alternativt att bilar kör rakt igenom. Beslutades att ta bort bommen och till våren istället komplettera sträckan med väggupp.

- En översyn av våra träd i området har genomförts. Arboristen återkommer med en lista på vilka eventuella åtgärder hen anser nödvändiga. Utifrån den utförmar styrelsen sedan en handlingsplan.

- Så snart det är tjäle i marken ska badsand beställas för att köras ner i lerhålet i Karlslund, Tjälen behövs för att inte leverantören också ska orsaka stora hål.

- OVK bestikning är beställd och genomförd i våra fastigheter.

- Offerter ska tas in för ett eventuellt byte av befintliga belysningsstolpar. De vi idag har är utjänta. Lampan i korsningen Badvägen/Idrottsvägen ska bytas till LED.

- Beslutades att hjärtstartaren ska flyttas från restaurangen till expeditionen. Detta då restaurangen inte är öppen i veckorna vintertid. Ett frostsäkert skåp med kodlås ska inköpas och placeras på utsidan av expeditonen.

-Sopkärlen rengörs i nuläget på våren. Beslutades utöka uppdraget om rengöring till att även ske i slutet av sommaren.

- Trappa Fregattvägen/Elektriska gatan. Se tidigare publicerad notis.