- Samtliga fordon som ägs och brukas av samfälligheten ska förses med första-hjälpen utrustning

- Efter dialog med Arbetsmiljöverket har ett utkast till arbetsmiljöplan lämnats in. Styrelsen inväntar deras åsikter för vidare arbete

- Nytt plank samt skyltning för Sms-parkering ska ordnas vid Materialgården. Det gamla planket är trasigt.

- Anbud från 3 arborister ska tas in vartefter området ska gås igenom för att fastställa en åtgärdsplan. Våra ledningsgator behöver också rensas från nedhängande grenar. Detta ombesörjs av gubbsen.

- Föranktringskredjorna till våra bryggor har besiktigats och dom ser bra ut. Nästa besiktning bör ske om 5 år.

- Arbetet med den östra badbryggan fortskrider. Den nuvarande förankringen av yttersta "flyt-delen" är inte säker. Bryggan behöver byggas om och styrelsen för dialog med kommunen om deras roll och eventuella bidrag till en ny brygga.

- Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2019. Anslag kommer att sättas upp på anslagstavlorna.