Sms parkering är klar vid Skogsråstigen

 

Styrelsen söker efter en arborist för att ta ett helhetsgrepp över träden i området.

 

Besiktining har utförts av förankringskedjor vid båtbryggorna.

 

Belysning har åtgärdats vid Flottans plan och vid brevlådorna på Torget

Boarden på samtliga anslagstavlor behöver bytas under vintern. Beslutades genomföras.

Årsstämma 2019 kommer hållas 23 april.