utdrag ur mötesprotokoll maj 2018

Förvaltning

Rapport från tillsynsman Kenneth Breime innefattade bl a

- Blålerehålet vid Karlslundsbadet som åtgärdades med nät, markduk, grus och       sand visade sig inte hålla för vattnets krafter utan har spolats bort. Varningsskylt är nu uppsatt. Plockat bort sten vid Båtstigens brygga samt vid stora badet för att det ska bli fritt för vattnet att strömma förbi. Badstegar har renoverats och Torget har fått nytt grus. Barnvagnsramp har monterats på trappan vid Torget. Bryggan till hopptornet har också lagats. Vatten ska dras fram till tennisbanan.

Ekomomi

Styrelsen beslöt ta fram en arbetsorder som används för uppdrag till vår tillsynsman. Detta för att tydliggöra att uppdrag till Kenneth alltid ska gå genom någon av styrelsens medlemmar.

 

Övriga frågor

Parkeringsreglerna ska uppdateras efter sommaren. Ett stort antal parkeringsskyltar ska bytas. en oktogonformad träsoffa ska byggas och placeras på Torget, nedanför släntrabbaten, Våra väg- och diskesarbeten har kommit långt men mycket återstår. Ett par branta backar i området kommer beläggas med asfalt då grusbeläggningen spolas bort vid kraftiga regn. Beslutades att dyka kring våra bryggor för att både rensa skräp och för att ta bort eventuell åverkan. en grillplats ska ordnas vid Karlslundsbadet liknande den vid Lilla stranden.

Vi behöver även inventera var alla nycklar till våra byggnader finns. Beslöts att byta samltliga lås och samtidigt införa nyckelkvittenser.

En arborist ska ta sin till hösten för att gå igenom eventuellt fällningsbehov av träd.

 

/Mattias Lindmark