Berga informerar om oväsendet från Bergapiren

Fortifikationsverket bygger om en av pirarna på Berga för att ge den bättre bärighet och för att förse den med fendrar för fartygen som ska lägga till. Den gamla betongen rivs genom att vattenbila. Det är en process som kräver en hel del energi och vatten och ljudet som uppstår kan upplevas som störande.

Arbetet med vattenbilningen närmar sig nu sitt slut.

Bilningen kommer att fortsätta under vecka 21. Bilning på kvällarna kommer att förekomma men förhoppningsvis inte så sent. Det ska aldrig bilas senare än kl 22, i enlighet med de lokala ordningsföreskrifterna.

Sedan blir det ett uppehåll på två veckor.

Därefter går vattenbilningen igång igen. Så under vecka 24 och 25 kommer bilningen också att höras.

Men därefter ska vattenbilningen vara avklarad, och ni får förhoppningsvis många lugna och vackra sommarkvällar framöver.

Med vänlig hälsning Anneli Grek Kjellström Projektledare Fortifikationsverket