Tappkranen vid expen kommer att finnas kvar året ut för den som vill hämta dricksvatten.

På grund av långa handläggningstider för bygglov är det flera medlemmar som inte kunnat få sina våtutrymmen färdigbyggda därför har styrelsen beslutat att fortsätta erbjuda kommunalt vatten till 31 december i år.

Det går även att hämta vatten vid Toppstigens pumphus men då vi inte längre testar vårt vatten, så bör man inte dricka det utan att koka det.

/ Styrelsen