Eldningsveckor i Haninge kommun är vecka 15 och 16.

/Styrelsen