Eldningsveckor i Haninge kommun är vecka 41och 42

Man får även elda helgen före vecka 41.

/Styrelsen