Sammanfattning av styrelsemöte 2018-02-12

Förvaltning Ett möte med ”gubbs” har hållits av Bosse och Marianne för att informera om vilka regler som gäller ang tider och ersättning.

Sandning och saltning har utförts liksom trädfällning samt att julgranen har tagits ner. På tur att fällas står några aspar vid Gamla vägen.

Ekonomi Då samfällighetens gemensamma byggnader nu fått anslutning av kommunalt VA till en kostnad av 1,3 milj har likviditeten sjunkit, så styrelsen har upptagit ett lån på 1,2 milj på 15 år och bytt bank till Handelsbanken. För att få ner räntan pantsattes båtklubbens hus efter mäklarvärdering.

Hyresfastigheter Då restaurangen har haft flera inbrott har restaurangägaren varit tvungen att sätta jalusier för entrédörr och serveringsfönster.

Vägar och snöröjning Vi har fått en förfrågan från Mynäsudds samfällighet på Utö om att hjälpa till med snöröjning på deras parkering vid Videnäsvägen. Vi har åtagit oss detta mot ersättning och avtal har upprättats.

Dagvatten Dagvattengruppen tampas med flera ärenden och försöker prioritera bland mängden. Marianne har kontakt med Trafikverket ang en trasig trumma som måste bytas ut under väg 560 (Å.H-vägen) som utgår från Fregattvägen och mynnar ut i en dagvattenledning vid nr 68 o 70 på väg 560. Trumman ska bytas ut under våren liksom åtgärder på väg 560. Vattenfall och kommunen ska återställa våra lokala vägar under våren.

Information Inga motioner har inkommit. Har vi i styrelsen skött oss bra eller är det vårt stränga anläggningsbeslut som lägger hinder i vägen för kreativiteten? Enligt stadgarna ska valberedningens förslag till ny styrelse framläggas till styrelsen senast den 31 januari, vilket gjorts. Rajje Sandberg har genom kontakter kunnat skänka oss nya fina möbler till föreningsgården. Det tackar vi för! Lantmäteriet har nu beslutat att avregistrera Ga:7, då vi nu avvecklat sommarvattensystemet.

Trafikverkets planerade gång-och cykelbana från Västerhaninge till Flottans plan skulle få ett mervärde om kommunen bekostade en belysning. Marianne har uppvaktat kommunledningen och Trafikverket ang belysning och kommunen är positivt inställd. Styrelsen får bevaka att att belysningen i så fall etableras ända fram till Flottans plan och att Trafikverket ej låter anlägga en timglasbusshållplats där, vilket skulle förorsaka trafikproblem i Årsta Havsbad, då många ska hinna med färjan till Utö och inte vill sitta i kö.

/ Marianne Rocklind