Sammanfattning av styrelsemöte 2017-11-13

Förvaltning Tillsynsman Kenneth Breime rapporterade vad som gjorts; lagt nytt tak på Materialgården, lockpanelen på lägenhet 9 är bytt, isolerat vattenmätare i affären, dagvattenarbeten, grävt diken på Gamla vägen samt förstärkt den första delen av Västra Parkvägen med slipers mm.

Julgranen ska sättas upp och så fort marken tillåter ska staket sättas upp i Blockstigens snäva kurva.

Vägar Parkeringen vid Sven Wallanders väg/Idrottsvägen ska åtgärdas med ny grusyta.

Ingeman, Sune Lagerström och Marianne går besiktningar med Haninge kommun inför övertagande av våra vägar.

Bryggor Bryggkompaniet har fått i uppdrag att påla vid Båtstigens brygga, då stenkistorna börjar bli dåliga.

Vattensystemet Sommarvattensystemet stängdes för sista gången den 23 oktober av Bertil Gustavsson som arbetat med vårt sommarvatten under åren 1972 till 2017. Sjörensarn har haft ansvaret sen 2008.

Dagvattensystemet Stora arbeten har gjorts på Blockstigen, Lotsvägen och Gamla vägen. Budgeten är därmed överskriden, då det visade sig att omfattningen blev större än väntat.

Postboxar och brevlådor Lars rapporterar att det märks att vi får nya medlemmar, då han sätter upp 3 nya brevlådor i veckan.

/ Marianne Rocklind