Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsmöte

äger rum onsdagen den 25 april i

Fredrika Bremerskolans aula i Handen.

Motioner ska vara inkomna

senast den 31 januari 2018 till

ÅHS, Box 32 Torget, 137 97 Årsta Havsbad.

/ Styrelsen som önskar alla medlemmar GOTT NYTT ÅR!