Parkeringen vid korsningen Sven Wallanders väg/ Idrottsvägen

är stängd denna vecka pga restaurering. Förhoppningsvis är den klar under fredagen den 17 nov.

/ Styrelsen