iskran

Den 23 oktober stängs vårt vattennät av för alltid och då även våra vintertappställen. 

Styrelsen har beslutat att tappstället som sitter på torgets länga under expeditionen längst till vänster ska hållas öppen för våra medlemmar i vinter samt tappstället på pumphus 9 vid Toppstigen.

/ Marianne Rocklind