Här finnas kallelsen till den 25 April

kallelse Kallelsen

Just nu finns förra årets protokoll här

protokoll Protokollet