Här finnas kallelsen  till den 25 April

kallelse Kallelsen

Och här finnas protokollet

protokoll Protokollet