vi alla

Vi i Årsta Havsbad

Vi alla fastighetsägare i Årsta Havsbad är medlemmar i samfälligheten. Det ger oss rättigheter och skyldigheter.

Tillsammans äger vi områdets alla bryggor, byggnader som föreningsgården, butiken, restaurangen, torgets längor, Årstastugan, materialgården, 2 vattenverk och alla pumphus samt stora grönområden.

Vi kan njuta av såväl små som stora badplatser, ta en svängom på dansbanan, spela tennis eller nyttja bastun.

Som medlem är du skyldig att förutom betala samfällighets- avgiften varje år även informera dig om vad som händer och vilka regler som gäller.

På hemsidan i den vänstra menyraden hittar du bl a trivselregler och parkeringsreglemente som ska följas.

Styrelsens informations- kanaler förutom hemsidan är vår tidning Årsta Havsbladet som utkommer i juni och december samt våra 8 anslagstavlor, som finns utspridda i området.

Det finns 823 fastigheter i området och av dessa är det c:a 200, som är permanent- bostäder. Det lär bli fler nu när kommunalt VA gör sitt intåg.

Vill du veta mer om Årsta Havsbad och dess historia ska du läsa Richard Roosvalls ”Visionen om Årsta Havsbad”, som du hittar i den vänstra menyraden under rubriken ”Historik”.

2016-07-01 / Styrelsen