Alla våra stugor

Stugorna ritades av HSB:s arkitekt Osvald Almqvist och tillverkades vid HSB:s snickerifabrik i Sparreholm. Det finns nio storlekar, alla med samma enkla men funktionella form.

Här ses layouterna för alla stugtyperna enligt HSB:s egna ritningar från 1929. Var och en kan här finna grunddragen till sin egen Årstastuga, även om den blivit till– och ombyggd flera gånger under de gångna åren.

Vad kostade stugan?

Stugorna kunde köpas i olika utföranden: fullt färdig stuga, köparen målade själv, byggsats för självbygge, sommarbonad eller bättre ombonad. Med ”sommarbonad” avsågs helt oisolerade väggelement, medan det i ”bättre ombonad” ingick en fyllning av torvströ i väggarna.

En fullt färdig ”bättre ombonad” stuga av typ 5 på 16,5 kvadratmeter kostade år 1934 800 kronor i kontantinsats, därefter erlades en amortering med 200 kronor per år i 14 år och sedan 105 kronor per år i 16 år. Totalt hade man alltså efter 30 år betalat 5.280 kronor för sin stuga.