Skriv ut

Information om pågående planärende

Det överklagade anläggningsbeslutet vann laga kraft den 15 juni 2015 enligt Svea Hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen, som avvisade de överklaganden som gjorts.

Träffar: 1729
X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida