IMG_052813562B.jpg

En härlig höstmorgon i oktober är det träff nere vid Sjövreten med ett gäng som ska utföra höstens besiktning av våra bryggor.

En teknisk besiktning utförd av Moderna bryggor AB är underlag vid dagens okulära genomgång.

Det är representanter från båtklubben, hamnkaptenen och styrelsen och tillsynsman som ska se över alla bryggor. 

I samband med en besiktning uppdateras underhållsplanen som beskriver åtgärder, när i tiden de behöver utföras och en budget. Det blir underlag för löpande behov av underhåll för att öka livslängden på våra bryggor.   

Under promenaden längs vattnet konstateras att flera bryggor snart uppnått sin maximala livslängd och en turordning måste sättas för vad som måste åtgärdas först. 

Badstegar tas upp inför vintern men en stege på varje brygga får sitta kvar ifall någon trillar i vattnet, stegarna är fulla av sjögräs och behöver rengöras. Kenneth vår tillsynsman har med verktyg och åtgärdar på plats vid varje brygga mindre justeringar och reparationer.

Under sommaren har vattendjupet vid och runt alla bryggor mätts, efter mätning är bryggorna skyltade i enlighet med Livräddningssällskapets rekommendationer. Informationstavlor finns också monterade vid bryggorna.

Vid Sjövreten ligger ett 25-tal kanoter, jollar och mindre båtar, vilka ger ett uttjänt och övergivet intryck. HBS kommer att lappa dessa farkoster, där ägarna ombeds kontakta HBS annars kommer de att fraktas till Gläntan för att efter sex månader köras till tippen. Andra båtar ligger inte där de ska. Gruppen kollar bojar och y-bommar och virket på bryggorna och förankrings status mellan båt och brygga.

Östra bryggan vid badparken sjunger på sista versen och ambitionen är att påbörja det jobbet 2021-2022. 

Inspektionen av bryggorna tog fem timmar och fortsatte med sittande möte för att diskutera prioriteringar och planer blev till en full arbetsdag.