Skriv ut

Nedanstående är ett brev som skickas ut till nya fastighetsägare med post.

 

Viktig information 

Årsta Havsbads Samfällighetsförening

Postadress    Box 32,Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad

E-post           Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida           www.arsta-havsbad.se

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSTA HAVSBAD!

Trevligt att Du valt att skaffa en fastighet här i Årsta Havsbad, ÅH. Som ny fastighetsägare är det viktigt att Du känner till Ditt obligatoriska medlemskap i Årsta Havsbads Samfällighetsförening, ÅHS. Du betalar en avgift varje år till samfälligheten. Vi alla som har en fastighet här bildar en samfällighet om 823 fastigheter som gemensamt äger och ansvarar för våra vägar, gemensamma allmänna ytor och ett antal byggnader. Byggnaderna vid torget, föreningsgården, museistugan, gamla konsum numera samlingslokal, båt-och badbryggor.

Vi fungerar som ett litet samhälle med självstyre i Haninge Kommun. Vi har därför en styrelse, som väljs på Årsstämman, med ansvar för vår förvaltning. Verksamheten styrs enligt gällande regler i Anläggningsbeslutet och Detaljplanen samt våra Stadgar. Styrelsen har att alltid förhålla sig till de övergripande regelverken för ÅH samt stämmans beslut.

Vi har ett antal lokala regler för trafik, vägbelastning, parkering, siktregler i korsningar. Vi står för löpande underhåll av det vi äger gemensamt. Våra allmänna ytor, skogar och ängar sköts enligt vår Skötselplan. Vi har kommunalt vatten och avlopp, men hanterar själva dagvatten.

Det är mycket som ska fungera och för Dig som boende i ÅH så är det mycket att hålla reda på och ta hänsyn till. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad med korrekt information är att läsa på vår hemsida. Där finns all aktuell information. Anmäl Dig till nyhetsbrevet så får Du ett mail varje gång något uppdateras på sidan. Gå till ”gubben med det röda kuvertet” och skriv i Din mailadress. När Du undrar över något så konsultera hemsidan eller kontakta lämplig person i vår styrelse.

Vi är många som anordnar aktiviteter i ÅH

Det är många som är aktiva i olika verksamheter klubbar, föreningar, sällskap som tar vara på boendes trivsel och intressen. Eldsjälar som gör det så trevligt att bo och vistas här i ÅH. Gå in på vår hemsida www.arsta-havbad.se och klicka på ”Föreningar” på höger sida där finns information om allt trevligt som händer här ute och som många är medlemmar i. Beskrivning kring dessa olika verksamheter och kontaktdata hittar Du på vår hemsida.