postnord sverige

Lantbrevbäraren

Lantbrevbäraren delar även fortsättningsvis ut
postpaket till boende i Årsta Havsbad om man ringer till
kundtjänst på telefon 020-23 22 21.
Post delas endast ut till dem som har en med namn
och vägadress i Årsta Havsbad försedd brevlåda.