Medlemmar i styrelsen och deras ansvarsområden.

Personer som ni kan behöva kontakta

Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen.