Någon har tippat betongrester i ett dike på Sven Wallanders Väg. Det orsakar stopp i avrinningen och vi måste anlita en grävare för att få bort betongen. Kostnader som samfälligheten, vi alla i området, får stå för.

Ingeman Bengtsson