Övrig tilläggsinformation Mötet den 4 maj ställdes in. Löpande telefonkontakt har upprätthållits mellan berörda personer. Arbeten enligt åtgärdslistan har fortsatt löpande.


Dagvattenprojekt

37. Hur hantera dokumentation? Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör? Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad en kabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta. Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar att det behövs speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss behjälplig för ett sådant jobb. Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete. Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan kring kartorna med Bertil och Thor. Göran hjälper oss att beräkna kostnaden för att digitalisera DV-kartorna 5 år framåt. Vi har fått offert från Tyréns som just nu utvärderas. Vi tar hjälp av Algeba, Bengt Andersson, för att få en professionell bedömning av våra val 1B. En arbetsgrupp besöker dem. Vi skjuter på filmning med drönare tills i oktober eftersom löven nu börjat slå ut, samt att vi inte hunnit lokalisera och mäta upp alla brunnar. Göran redovisade tider under juni som vi kunde få träffa Thyréns. Bestämdes att vi skjuter mötet till slutet August. Detta för att resultatet skall var aktuellt när vi börjar med fotodokumentation till hösten.

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem. 50. Be Göran hitta åt en DV-person i Karlslund Karlslund har ingen representant i DV-gruppen. Det är nödvändigt för deras egen skull. DV-gruppen har med tiden decimerats, nyrekrytering måste till omedelbart.