Dagvattengruppens möte     2019 10 28

 

Övrig tilläggsinformation

En delvis regnig period har visat att de åtgärder vi vidtagit har haft avsedd effekt. Några klagomål har inkommit, vilka just nu bevakas. Det tar trots allt tid för vattnet att finna sina nya vägar.

Dagvattenprojekt

13.  Saknade distansmarkeringar

Inventering och montering av dagvattenmarkeringar

Åtgärd: Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan med Bertil och Thor.

Göran och Stig har träffat Bengt Andersson på Algeba. Diskuterades inmätning med GPS och kartunderlag. DV-ledningar, brunnar och eventuellt om så bedöms behövas diken ritas in i kartmaterialaet. Fråga kommunen om vi kan få stolpar från den + brickor/stans för märkningen.

Göran och Stig träffar även Rambôll för att höra hur det ser på en effektiv lösning.

Göran har lovat att bistå så fort han får tillfälle.

Stig stämmer av med Marianne som försöker få nytt kartunderlag från kommunen.

Marianne har fått områdeskarta, men inte tomtkarta med tomtbeteckningar. Stig jagar tomtkarta.

Status: Löpande, Frågan kring dokumentationen måste lösas under våren.

28.  Västra Parkvägen 5-11 m.fl.

Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården. Är åtgärdats under sommaren. Två avskärande dräneringar har lagts i backen samt en samlande dränering från vändplanen och backen till ett fast rör i svängen. Vattnet dumpas med FÄ:s tillåtelse på deras neråtlutande tomter. Hantverkare kör sönder backen så att röret dräneringen blir synlig. Kennet har fått uppgiften att låta Gubbsen rätta till gruset. Bör följas upp. Stig tar fram fakturaunderlag för de FÄ som skall dela.

Fakturaunderlag har tagits fram.

Status: Vilande i väntan på långsiktigt utfall

 

37. Hur hantera dokumentation?

Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad en

kabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta. Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar att det behövs speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper

Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss behjälplig för ett sådant jobb.

Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete.

Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan kring kartorna med Bertil och Thor. Göran hjälper oss att beräkna kostnaden för att digitalisera DV-kartorna 5 år framåt.

Status: Löpande

41. Diket vid Torgvägen/Sven Wallanders väg har lagts igen

Två fastighetsägare har måste lägga trummor under sina infarter/ingångar.

Diket fungerar sedan ner till trumman under vägen vid Barberarstigen.

Stig har vidtalat boende som informerar FÄ, bevakas till våren.  Ingeman skaffar fram telefonnummer till FÄ.

Vi konstaterar att mycket vatten samlas vid infarten och att åtgärd behövs hos båda FÄ.

En ägare har nu lagt dit en trumma, dock väl klen. Kanske funkar om den hålls ren, den är kort.

Stig har talat med FÄ till hörntomten. Han anser sig inte ha tid att lägga en trumma.

ÅHS DV dikar ur och lägger trumman med eget folk. FÄ betalar 1.500:- kr för trumma och material.

Bertil tar kontaktat ledningskollen. Ryda utför jobbet så snart tillfälle ges.

Trumma har lagts av Ryda. FÄ får ansvara för att den hålls ren med spolning vår och höst.

Skall göras om med 200 mm trumma vilket är vår standard för infartstrummor. Stig sänder faktura underlag efter att Ingeman tagit reda på ägarna. Fakturaunderlag har tagits fram.

Status: Avföres för tillfället eftersom det berör ett mycket litet avrinningsområde.

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges

Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem.

Status: Löpande

50. Be Göran hitta åt en DV-person i Karlslund

Karlslund har ingen representant i DV-gruppen. Det är nödvändigt för deras egen skull.

DV-gruppen har med tiden decimerats, nyrekrytering måste till omedelbart.

Status: Löpande