Skriv ut

Sammandrag av Dagvattengruppens möte 2018-06-04

 

Dagvattenprojekt

 1. Jättestigen 3-5
  Pumpa dagvatten genom gamla sommarvattenledningen.
  Åtgärd: Dialog pågår med fastighetsägaren
  Status: Pågår, klart i juni
 2. Sagostigen 6
  Vatten från höjden nr 8 leds till backen?
  Åtgärd: Alternativ lösning med slipers verkställs
  Status: Löpande
 3. Kuttervägen 5
  Haft problem med vattensamling på tomten
  Åtgärd: Ej bedömd
  Status: Löpande
 4. Kolonivägen 4
  Dike igenlagt på Blockstigen – enligt FÄ.
  Åtgärd: Utreds vidare, Dike utmed Blockstigen har inte funnits tidigare!
  Status: Löpande
 5. Idrottsvägen 14 och 16
  Vatten på fastigheten och under huset.
  Åtgärd:
  1 Vattnet från Utsiktsvägen kan ledas från brunn över fastigheten närmast Utsiktsvägen och Idrottsvägen 14 om ledningsrätt gives av fastighetsägarna.
  Status: Avvaktas

  5.2 Dikning av dassgång sk. svackdike. Sänka diket utmed Idrottsvägen. Då vatten gången tillåter detta. Det gör att fastighetsägaren kan pumpa eller göra annan åtgärd för avvattning. Offert tas fram
  Status: Möte med FÄ 11/6 klockan 12:00
 6. Västra parkvägen 43
  Vatten tränger upp i vägen
  Åtgärd: Avvaktar Vattenfalls arbeten och återställande av vägens ytskikt
  Status: Avförs
 7. Brunn vid Sven W väg/Badvägen
  Ligger för lågt
  Åtgärd: Höjas eller en kupol
  Status: Klart avföres
 8. Brunn vid Torget felplacerad
  Den bör flyttas då ingen funktion finns nu
  Åtgärd: Trafikverkets boll, Sune meddelar trafikverket och Marianne.
  Status: Avföres
 9. Gamla vägen 13-15
  Nedstigningsbrunn läcker i botten.
  Åtgärd: Betong gjutes i botten. Utförs av gubbs. Ingeman kontaktar dom.
  Status: Klart
 10. Utredning om våtmarker
  Behov av våtmarker i området.
  Åtgärd: Ser inget behov av detta i nuläget
  Status: Avföres
 11. ÅH vägen 68-70
  Mycket vatten på fastigheterna
  Åtgärd: Förslag finns från Dagvattengruppen och konsult. Pumpning till trafikverkets brunn kan göras.
  Status: Bollen hos fastighetsägarna
 12. Lotsvägen 1
  Återställning av mark efter grävning
  Åtgärd: Grässådden har inte tagit sig som avsett. Tillsynsman gör om åtgärden och säkerställer vem som ansvarar för kontinuerlig vattning.
  Status: Löpande
 13. Saknade distansmarkeringar
  Inventering och montering av dagvatten markeringar
  Åtgärd: Göran kontaktar Björn Larsson.
  Status: Löpande
 14. Brunn vid Torgvägen / Typografstigen
  Halvcirkel för att undvika igensättning
  Åtgärd: Gubbsen utför Ingeman kontaktar
  Status: Löpande
 15. Elektriskagatans FD trappor
  Släntfot längs Fregattvägen måste åtgärdas
  Åtgärd: Sune och Göran skriver ihop en lösning med en mur eller liknande.
  Kommunen lite oförstående, vill avvakta tills i höst

Status: Löpande

 1. Gamla vägen 27
  Trumma under infart
  Åtgärd: Fröstads Mats fixar detta inom kort. Traktorn havererade
  Status: Påbörjat
 2. Diket Gamla vägen 24 till och förbi 32
  För högt
  Åtgärd: Sänkes mest vid Sagostigen samt längs några andra delar av sträckningen – se skiss med avvägda dikes- och trumnivåer.
  Status: Ingeman vidtalar Bengt Andersson
 3. Trumma Gamla vägen 1
  Ligger för högt
  Åtgärd: 200 rör ca 15 meter
  Status: Löpande
 4. Trollstigen 15 m.m
  Inget dike
  Åtgärd: Vägen dikas av Bengt A
  Status: Pågående, klart V23
 5. Idrottsvägen 1-3

  1 Åtgärd: Brunn i Hamnbacken hittad men ligger för lågt. Åtgärdas av kommunen innan asfalt läggs.
  Status: Löpande

  20.2 Vatten från Idrottsvägen
  20.2 Åtgärd: Ingeman och Sune kommer på en lösning
  Status: Bengt Andersson tar det efter Trollstigen
 6. Diket vid ryttarstigens förlängning
  Trumman ligger för högt
  Åtgärd: Sänkes av Årsta Säteri på G
  Status: Klart
 7. Avvägningsinstrument + Metallsökningsinstrument
  Inköp av instrument
  Åtgärd: Sune köper in och förvaras hos Göran tillsvidare
  Status: Sune undersöker och köper in snarast
 8. Sjögången vid ÅH brygga
  Vägtrumma från dike till sjön
  Åtgärd: 200 rör ca 20m
  Status: Löpande
 9. Blockstigen 8
  Avvattning av allmänning
  Åtgärd: lösning finns, offert tas in från Omax
  Status: Löpande
 10. Fregattvägen 9
  Sänka kupolbrunn och / eller plangallerlock
  Åtgärd: Gubbs jobb Ingeman kontaktar
  Status: Löpande
 11. Idrottsvägen 48-50
  Eventuellt dike och trumma ut med vägen före Torgvägen
  Åtgärd: Ingen avvaktar. Har blivit bättre efter att takvatten leds åt annat håll
  Status: Avslutas
 12. Torgvägen 8
  Hindra vattnet att rinna in på tomten
  Åtgärd: Bevakas vid nästa kraftiga regn
  Status: Gunnar och Stig tar diskussion kring möjlig lösning med FÄ
 13. Västra Parkvägen 21 m.fl.
  Åtgärd: fastigheter sammankallas i föreningsgården
  Status: Löpande
 14. Skutvägen 4
  Mycket vatten vid vägen
  Åtgärd: ingen avföres
  Status: Avföres
 15. Köpmanstigen
  Flera fastigheter vill att DV-problem löses
  Åtgärd: Översyn av vad problemen är och hur det kan åtgärdas, Fröstads dike efter åkerkanten och dassgång värkar vara obefintligt
  Status: Löpande
 16. Sven W södra sidan väster om Badvägen
  Vattensamling
  Åtgärd: Bevakas
  Status: Avföres
 17. Utsiktsvägen 17

Hög pumpgrop, FÄ klagar
Åtgärd: Gubbsen kapar till lämplig höjd

Status: Ingeman vidtalar Kenneth

 1. Årsta Havsbadsvägen 92

Vatten från vägen
Åtgärd: Brunnen i hörnet filmas

Status: Löpande

 1. Sven W 40 - 50

Vatten rinner ut på vägen och in på nr 50
Åtgärd: Dike anläggs med trumma under vändplanen

Status: Stig vidtalar Fröstad om möjligheten att få dumpa vatten på hans mark

            Ingeman vidtalar Bengt Andersson om jobbet

            Nr 46-48 skall meddelas när vi börja och betala trumman under sin infart

Träffar: 1266
X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida