Vi i dagvattengruppen försöker så gott det går att se till att dagvatten från våra vägar inte rinner in på era tomter.

För att göra detta måste vi dikaut vägkanter.

Vi har dock funnit att det inte går utan att vi måste kapa rötter från närstående träd, vilket gör att trädet inte har fäste nog och kan blåsa om kull.  

Röter från träd får inte påverka våra vägbanor eller diken på ett menlig sätt.

Trädet och rötterna måste då avlägsnas.

Står trädet på privat mark är det fastighetsägarens skyldighet att utföra detta.