Skriv ut
 1. Jättestigen 3-5
  Pumpa dagvatten genom gamla sommarvattenledningen.
  Åtgärd: Dialog pågår med fastighetsägaren

 2. Sagostigen 6
  Vatten från höjden nr 8 leds till backen?
  Åtgärd: Alternativ lösning med slipers undersöks

 3. Kuttervägen 5
  Haft problem med vattensamling på tomten
  Åtgärd: Ej bedömd

 4. Kolonivägen 4
  Dike igenlagt på Blockstigen – enligt FÄ.
  Åtgärd: Utreds vidare, Dike utmed Blockstigen har inte funnits tidigare!

 5. Idrottsvägen 14 och 16
  Vatten på fastigheten och under huset.
  Åtgärd:
  1 Vattnet från Utsiktsvägen kan ledas från brunn över fastigheten närmast Utsiktsvägen och Idrottsvägen 14 om ledningsrätt gives av fastighetsägarna.
  2 Dikning av dassgång sk. svackdike. Sänka diket utmed Idrottsvägen. Då vatten gången tillåter detta. Det gör att fastighetsägaren kan pumpa eller göra annan åtgärd för avvattning. Offert tas fram

 6. Västra parkvägen 43
  Vatten tränger upp i vägen
  Åtgärd: Avvaktar Vattenfalls arbeten och återställande av vägens ytskikt

 7. Brunn vid Sven W väg/Badvägen
  Ligger för lågt
  Åtgärd: Höjas eller en kupol
 1. Brunn vid Torget felplacerad
  Den bör flyttas då ingen funktion finns nu
  Åtgärd: Trafikverkets boll.

 2. Gamla vägen 13-15
  Nedstigningsbrunn läcker i botten.
  Åtgärd: Betong gjutes i botten.

 3. Utredning om våtmarker
  Behov av våtmarker i området.
  Åtgärd: Det finns inte någon efterfrågan på våtmark med den lilla trafik som våra vägar orsakar. Det finns för övrigt en stor naturligt våtmark redan på Lars Fröstads mark. Kartläggning av platser lämpliga för våtmarker gör när behov uppstår.

 4. ÅH vägen 68-70
  Mycket vatten på fastigheterna
  Åtgärd: Förslag finns från Dagvattengruppen och konsult. Pumpning till trafikverkets brunn kan göras.

 5. Lotsvägen 1
  Återställning av mark efter grävning
  Åtgärd: se ovan

 6. Saknade distansmarkeringar
  Inventering och montering av dagvatten markeringar
  Åtgärd: Vi kontaktar Björn Larsson på komunen.

 7. Brunn vid Torgvägen / Typografstigen
  Halvcirkel för att undvika igensättning

 8. Elektriskagatans FD trappor
  Släntfot längs Fregattvägen måste åtgärdas
  Åtgärd: Vi skriver ihop en lösning med en mur eller liknande.

 9. Gamla vägen 27
  Trumma under infart
  Åtgärd: Fixas inom kort.

 10. Diket Gamla vägen 24 till och förbi 32
  För högt
  Åtgärd: Sänkes vid sagostigen

 11. Trumma Gamla vägen 1
  Ligger för högt
  Åtgärd: 200 rör ca 15 meter

 12. Trollstigen 15 m.m
  Inget dike
  Åtgärd: Vägen dikas av Bengt A

 13. Idrottsvägen 1-3
  1 Åtgärd: Brunn i Hamnbacken hittad men ligger för lågt. Åtgärdas av kommunen innan asfalts läggning.

  2 Vatten från Idrottsvägen
  Åtgärd: Vi har en lösning

 14. Diket vid ryttarstigens förlängning
  Trumman ligger för högt
  Åtgärd: Sänkes av Årsta Säteri på G

 15. Avvägningsinstrument
  Inköp av instrument
  Åtgärd:Vi köper in och förvaras hos Göran tillsvidare

 16. Sjögången vid ÅH brygga
  Vägtrumma från dike till sjön
  Åtgärd: 200 rör ca 20m

 17. Blockstigen 8
  Avvattning av allmänning
  Åtgärd: lösning finns, offert tas in

 18. Fregattvägen 9
  Sänka kupolbrunn och / eller plangallerlock
  Åtgärd: Gubbs jobb Ingeman kontaktar

 19. Idrottsvägen 48-50
  Ev dike och trumma ut med vägen före Torgvägen
  Åtgärd: Ingen avvaktar

 20. Torgvägen 8
  Hindra vattnet att rinna in på tomten
  Åtgärd: Bevakas

 21. Västra Parkvägen 21 m.fl.
  Åtgärd: fastigheter sammankallas i föreningsgården

 22. Skutvägen 4
  Mycket vatten vid vägen
  Åtgärd: ingen avföres

 23. Köpmanstigen
  Flera fastigheter vill att DV-problem löses
  Åtgärd: Översyn av vad problemen är och hur det kan åtgärdas, Fröstads dike efter åkerkanten och dassgång värkar vara obefintligt

 24. Sven W södra sidan väster om Badvägen
  Vattensamling
  Åtgärd: Bevakas

Träffar: 1437
X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida