Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2018-04-10

 1. Idrottsvägen 14 och 16. FÄ kontaktas och offert tas in efter nivåbedömningar.
 2. Trumma under ÅH-vägen vid Fregattvägen. Trafikverket kontaktas återigen.
 3. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen. Entreprenör kontaktas i närtid.
 4. Ryttarstigens förlängning, sänkning av trumma. Markägaren kontaktas om att ordna det.
 5. Torgvägen 8. Undersöks på plats i närtid.
 6. Blockstigen 8. Massorna skall bort. Ledning mot Mellanstigen måste ev. bytas samt anlägga ny brunn och dike. Alternativt anlägga svackdike över hela allmänningen mellan Blockstigen och Mellanstigen.
 7. Trollstigen, speciellt nr 15. Dikning utförs i vår.
 8. Diket G:a vägen 24 till förbi nr 32. Avvägning klar, entreprenör kontaktas.
 9. V Parkvägen 21 m.fl. ÅHS kan vara behjälplig, alla berörda FÄ sammankallas till möte.
 10. Sagostigen 6. Kontakten med FÄ fortsätts.
 11. Idrottsvägen 1–3. Brunn i Hamnbacken letas fram och ledning från brunn vid Idrottsvägen filmas.
 12. Fregattvägen 9/Skutvägen 25. Befintlig kupol på spolbrunn byts ut till plangaller.
 13. Skutvägen 4. Mycket vatten nära vägen, FÄ kontaktas.
 14. Köpmanstigen. Flera fastigheter önskar lösning av DV-problem.