Fastighetsägare ombeds fortlöpande rensa vägtrumma under infart till egen fastighet så att vatten vid häftiga regn samt under vår och höst fritt kan rinna förbi. Slarv med detta orsakar årligen stora skador på vårt gemensamma vägnät.

Vägtrumma vid tomtinfart bekostas av fastighetsägaren och ska ha > Ø om 200 mm samt placeras längs med vägen i dikets fallriktning och minst 35 cm under närmaste vägyta.