Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-08-15

Aktuella punkter:

Klara som stryks: Mellanstigen 5 och Bollstigen 6 inkl. diket på annans mark.

Bevakas: Sven W väg 12, Västra Parkvägen 43 och Utsiktsvägen 15.

Idrottsvägen 14: FÄ kontaktas.

Utsiktsvägen 26 och 27: Nr 27 ansluts till brunn på nr 26, ledningen därifrån går till brunn på/vid Badvägen som letas fram.

Fregattvägen/Elektriska gatan: ÅHS tar fram kravspec för åtgärder med kommunen.

G:a vägens diken öster om Skogsråstigen: Förslag till kostnadsfördelning med kommun.

Byta ut trumma G:a vägen under korsningen med Skogsråstigen, tas upp med kommunen.

G:a vägen 23: infarten vid LTA-anslutningen ersätts med dike.

G:a vägen 32: trumma under infarten ersätts - tas upp med kommunen. Markägaren kontaktas angående avbarkning och fällning av ett antal träd.

G:a vägen 7: Utred dike och ev. trumma under Trollstigen till dike vid G:a vägen 11.

Jättestigen 3-5: Fastställ hur brunnen vid nr 3-5 varit ansluten till G:a vägen.

Trollstigen mellan Sven W väg och G:a vägen: Fortsatt utredning tillsammans med FÄ.

Kolonivägen 9/Slupstigen 8: Utarbeta förslag till stig och dränering med kommunen

ÅH-vägen 70: Ny kontakt med Trafikverket ska tas, ”friska upp” tidigare åtgärdsförslag.

Simmarstigen: Åtgärda stopp i ledningen mellan Gäddstigen och Östra Parkvägen.

Spolning och filmning 5, 6 och 13 juli: Simmarstigen, Fregattväg/Elektriska gatan, diken nedströms Sven W väg 22 är ex. på områden som måste åtgärdas omgående.