Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-01-18

Närvarande: Marianne, Göran, Sune och Bertil

  1. SIA AB nuläget: Det är kommunens arbetsområde och det plogas bara där arbete pågår – gäller även för Vattenfall.
  2. Ritningar över dagvatten: Väntar på meddelande från Ramböll
  3. Svar om ÅHS dagvattenarbete: ÅHS kan göra DV-jobb efter anmälan till kommunen.
  4. Åtgärder BDT Torget: Börjar 20/1 att gräva fram skadad BDT-ledning.
  5. Lämpliga entreprenörer framöver: För kostnader över 100 000 kr krävs att minst tre entreprenörer tillfrågats. Uppgifter infordras från tre om debitering för maskiner, gubbar, etablering, framkörning mm.
  6. Budget för 2016: Slutsumman blev 400 000 kr för 33-punkterslistan. Några ansågs ligga på kommunen och andra på FÄ. Bakgrunden om punkter som anses ligga på kommunen skickas efter att kommunens lista jämförts. Vi deltar inte på Dagvattenguidens konferens – ev. inbjuda en intressant föreläsare.
  7. Övriga frågor: Vi listar upp alla brunnar som måste åtgärdas – gäller dels att höja brunnar och frilägga lock för åtkomst men också att upprätta distansmarkeringar.
    Infart förbjuden till Trollstigen från ÅH-vägen rekommenderades En fråga för stämman att ta ställning till.