Vattenverken är nu på men stängs av då och då för lagning av läckor. Bunkra gärna vatten när det finns. Längden på avbrotten bestäms av hur stora läckorna är.ojojvatten

När vattnet sätts på igen är jag tacksam om ni ringer mig så fort ni hör eller ser något misstänkt som kan vara en vattenläcka.

Viktigt att alla fastighetsägare kontrollerar sina tomtkranar att de är stängda och lossar slangen om det inte gjordes i oktober. Annars hittar vi inte "syndarna" som inte stängt sin kran och vatten kan forsa in i husen och förorsaka stora skador.

Det finns läckor som alla entreprenörer orsakat i vägen och det finns läckor i systemet pga många öppna kranar som skulle ha stängts i mars av fastighetsägaren.

/ Marianne Rocklind 070-563 53 52