dricksvatten

Prover insända till ALcontrol AB i Lindköping.

Prover tagna: 2016-08-09

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärden enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

Analysen av E.coli bakterier är utförd enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19).

Vattenverk / Pumpar Vattenkvatitet Inkopplad
Mikrobio-logiskt-
prov

Kemiskt-
prov

Vattenverk 1

avprickgubbe OK avsynat
Vattenverk 2 OK OK avsynat
Galärstigen avprickgubbe   avsynat
Idrottsvägen OK   avsynat
Ryttarstigen OK   avsynat
Vimpelstigen OK OK avsynat
   Jobbjubbar 

OK= Tjänligt  avprickgubbe = Tjänligt med anmärkning OK= Underkänt  

De anmärkningar som angivits är på odlingsbara microorganismer om vattnet förvaras i 22 oC i 3 dygn så får man förhöjda värden.

För utförligare protokoll kontakta vattenansvarig i styrelsen.