För att få godkänt måste du ha 80% rätt på frågorna

1) Vad är dagvatten?
Var vänlig och svara på frågan.

2) Får man släppa ut dagvatten på gatan?
Var vänlig och svara på frågan.

3) Hur många procent av regnvattet på ett tak blir dagvatten

husgubbe


Var vänlig och svara på frågan.

4) Vad betyder LODVar vänlig och svara på frågan.

5) Vilken lutning av marken är den minsta för att avrinning från huset skall fungera
Var vänlig och svara på frågan.

6) Hur många kubikmeter vatten (regn/snö) blir det i vårt område på ett 70m2 tak
Var vänlig och svara på frågan.

 

Test Resultat

Klicka på knappen [Få resultat]. Resultatet kommer att visas här.