Här är dom senaste utgåvorna.

Klicka på dom och läs!

2020

nr78  nr77

2019

nr76  nr77

2018

nr74  nr75

2017

nr72 nr73

2016

nr70  nr71

2015

nr68  nr69

2014

nr66  nr67

Samfälligheten ansvarar för skötsel av dagvattensystemet enligt detaljplanen och tack vare det fick varje fastighetsägare en rabatt på 30.000 kr på anslutningsavgiften för VA.

Vi har en dagvattengrupp som leds av dagvattenansvarig i styrelsen Ingeman Bengtsson som tillsammans Stig Forsberg, Rydiger Mirbäck, Gunnar Sjöberg har till uppgift att lösa de dagvattenproblem som finns i vårt område .Dagvattengruppen träffas regelbundet för genomgång av utförda och kommande arbeten och ansvarar för att det utförs på rätt sätt.

Dagvattengruppen är även behjälplig med information till medlemmar vid olika dagvattenproblem. För fastighetsägare gäller att man själv ansvararar för sitt dagvatten, kallat LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

I Årsta Havsbad har vi ett dagvattennät som består av diken och rörledning och ca 120 brunnar som används för rensning och spolning av ledningsrör. Vid behov av rensning och spolning av rensbrunnar genomförs detta av entreprenör. I en del fall kan gubbsen genomföra rensning av brunnarna. 

Under hösten har många timmar har lagts ner på att med hjälp planritningar hitta alla brunnar inom området och därefter lokalisera dem i terrängen. Gubbsen har röjt bort växtligheten som täckt brunnslocken och märkt  dem inför fotograferingen. Drönare har fotograferat områdets rensbrunnar och nu arbetar Thyréns med att ta fram en digital karta.

 

image_2_1.png

Inspektion av en dagvattenbrunn, Ingeman Bengtsson 80 år och H-G Eriksson78!

åhgrann

Årsta Havsbads Grannsamverkan är igång med kontaktskapande i några delar av ÅH genom de 16 permanentboende kontaktombuden vi är idag och som tagit på sig var sitt närområde.
Vi håller även på med att förbättra skyltningen vid alla stigar och vägar in från Årsta Havsbadsvägen.

Idag är det drygt 140 som är med. Hoppas ni tecknar er för medverkan i grannsamverkan när någon av kontaktombuden hör av sig, vi delar ut en info-folder och noterar namn, adress, mejl och tfn.nr. Eller hör av er direkt till någon på listan för att komma med.

Kontaktombudets uppgift är att vara ”navet” i närområdet så att närboende har någon att meddela ”avvikelser” till och meddela den fastighetsägare som är berörd eller om det gäller någon iakttagelse som också kan intressera polisen, föra den vidare till Huvudkontaktombudet.

HKo har kontakten med polisen och får också regelbunden info om vad som händer inom polisområde Haninge/Nynäshamn, infon delas också med Ko.

Vi är också del av Grannstöd Haninge och får därför regelbunden patrullering på våra vägar med de vita bilarna, märkta med loggan och Grannstöd.

Ko behöver bli fler för att täcka hela ÅH med bra kännedom i och om närområdet. Rollen Ko innebär en insatts i början för att kontakta närboende samt vid något gemensamt möte per år men i övrigt inget, om inget händer!

Om ni ställer upp på att vara Ko? Hör av er till mig så får ni info och stöd för att komma igång.

Med många ögon och öron kan vi Uppmärksamma - Notera – Rapportera inte bara brott utan även glömda öppna fönster/dörrar, LTA-larm, vattenläckor, fallna träd, mm...

 Kontaktombud:

Ryda Mirbäck

Arkitektvägen 11

070-583 55 49

Jens Möllnitz

Badvägen 8 / Utsiktsvägen 26

070-778 79 57

Kerstin Spengler

Musköstigen 9

073-842 89 86

Martin Spengler

070-340 60 72

Leif T Larsson

Elektriska Gatan 33

0708-71 23 24

Stefan Birgell

Kolonivägen 17

070-779 57 21

Owe Lauffs

Loggvägen 5

070-799 46 66

Jan Sjöström

Sagostigen 4

070-281 95 48

Monica Thestrup

Sven Wallanders väg 23

070-604 57 83

Ingwar Åhman-Eklund

Utsiktsvägen 32

073 424 69 30

Kjell Lönnberg

Vimpelstigen 4

070-677 49 02

Kent Melander

Västra Parkvägen 9

070-461 56 89

Zoel Elouali

Å H-badsvägen 1 / Dvärgstigen 7

0768-351 12 94

Birger Sjögren

Årsta Havsbadsvägen 85B

073-982 05 28

Elizabet Sjögren

070-734 54 48

Marianne Rocklind

Östra Parkvägen 16

070-563 53 52

Årsta Havsbads Grannsamverkan
Huvudkontaktombud
Leif T Larsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) 0708-71 23 24

 

brevgubbe1

Vår Postadress:  BOX 32, Torget 1
                       137 97 Årsta Havsbad

e post
e-Post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

business

Vår besöksadress: Expeditionen, Torget 1

Öppettider: Onsdagar 18:00 - 19:00 
                under tiden 9 juni - 4 augusti 2021

allt i allo
Tillsynsman
Kenneth Breime


Kontaktas via styrelsen

För att få godkänt måste du ha 80% rätt på frågorna

1) Vad är dagvatten?
Var vänlig och svara på frågan.

2) Får man släppa ut dagvatten på gatan?
Var vänlig och svara på frågan.

3) Hur många procent av regnvattet på ett tak blir dagvatten

husgubbe


Var vänlig och svara på frågan.

4) Vad betyder LODVar vänlig och svara på frågan.

5) Vilken lutning av marken är den minsta för att avrinning från huset skall fungera
Var vänlig och svara på frågan.

6) Hur många kubikmeter vatten (regn/snö) blir det i vårt område på ett 70m2 tak
Var vänlig och svara på frågan.

 

Test Resultat

Klicka på knappen [Få resultat]. Resultatet kommer att visas här.